Reagerer på prosess rundt grønt lys for torskeoppdrett

foto
Steinar Jonassen, Nordland fylkes fiskarlag.