Reagerer på prosess rundt grønt lys for torskeoppdrett

Steinar Jonassen, Nordland fylkes fiskarlag.