Stortinget har fått tilbakebetalt over 400.000 kroner i etterlønnssaker

Etter gjeldende regler kan avgåtte representanter få fratredelsesytelse tilsvarende full godtgjørelse fra Stortinget i inntil tre måneder etter avgang. Men har man inntekter fra full jobb, faller ytelsen bort. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB