Kontrollutvalget avviste brev fra naboer til datasenteret