Tomtejakt til signalbygg i sentrum: – Ta kontakt, så raskt som overhodet mulig