Utvalg skal lage ny romlov

Regjeringen har nå satt ned utvalg som skal lage forslag til en ny romlov. Dagens lov er fra 1969, og må endres dersom det skal bli mulig å etablere base for oppskyting av satellitter på Andøya. Foto: Tony Gulla Sivertsen