Tromsø kommune tvunget til å ta imot atomubåter fra Nato