Reell fare for streik i varehandelen: tre butikker i Vesterålen kan bli rammet