– Det beste vil være å se på søknadene som et innspill til den pågående planprosessen

foto