Fergereparasjon skaper problemer. Bonde urolig for dyrehelsa