Gebyrlegger båt- og ferjeoperatørene: 4,3 millioner kroner