– Å kjøre forbi Tussen er lotto: «Det vil helst gå bra»