Bø loves ingen særbehandling

Bø-ordfører Sture Pedersen er klar over at kommunen kan miste kompenserte skatteinntekter en periode som følge av kuttet i formuesskatten. Foto: Arkiv