Rykket ut etter melding om mistenkelig kjøring - var øvelseskjøring