Slik blir Andøya Spaceport

Slik presenteres anlegget som skal bygges for å skyte opp små satellitter fra Andøya. Nå foreligger konsekvensutredningene for etableringen og konklusjonen er at det er positivt for Andøy-samfunnet, men at det er noen utfordringer. Foto: Norconsults fagrapport samfunn