Hadsel får tilskudd på 16,8 millioner kroner til tømmerkai på Børøya