Ruiner etter gammel bosetning hindrer småbåtfortøyning