For fem år siden ble det lovet nytt internat. Siden har det skjedd lite på Kleiva

foto