Rekordmange ungdommer får sommerjobb som fisker

foto