– Ser ikke bort fra at noen av deltakerne kan bli store stjerner

foto