Vil tilby kortreiste masser og nytt næringsområde

foto