Så mange flyktninger vil Vesterålen ta imot i år

foto