Helse Nord-sjefen er tydelig på behovet for sykehusendringer