Kutta flaggstanglina med kniv: – Jeg blir så skuffet og forbannet