Regjeringen foreslår å lovfeste retten til heltid i arbeidslivet

foto