Her planlegges lukket oppdrettsanlegg i Gullesfjord