Her planlegges lukket oppdrettsanlegg i Gullesfjord

foto