– Forventes at det kan komme ytterligere tilfeller