Kultiverer denne lokale perlen av et vassdrag for å sikre at laks og ørret skal kunne vandre mellom sjø og ferskvann