– Ved å ta svært enkle forhåndsregler kan liv bli spart

foto