Henla etterforskning etter rasulykke der øksnesværing døde

foto