Forsøkte å unndra seg politikontroll – årsaken kom for en dag