Lite eller ingen fugleinfluensa i Vesterålen

foto