Iris fra Lødingen med i nytt Kompani Lauritzen-konsept

foto