Sleit seg i stormen – nå vil kommunen overta flytebrygga