Julie har søkt om å få fortsette i stillingen som markedsanalytiker for havna