65 prosent av restavfallet i Vesterålen kunne vært sortert annerledes