Lager jubileumsvri på Titoppersturen

foto
I 2020 var Kleksura den første toppen i Titoppersturen, men denne gangen blir det den siste. Bildet er fra turen i 2020. Foto: Laila Lochert