Justisministeren blir settestatsråd for Enoksen

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp). Foto: Marita Isaksen Wangberg, Forsvarsdepartementet