− Det blir godt å slippe alt det ekstra arbeidet som har vært med smittevern