18 år etter at Sortland kommune vedtok å fikse kloakk-problemet, renner fortsatt urenset kloakk ut i Sortlandssundet