Da landet ble stengt fant Laila ut hva nordmenn betaler for

foto
Laila Inga har gjort det å vise fram den samiske kulturen til et levebrød, og tar imot interesserte både fra Norge og utlandet. Foto: Øyvind Aukrust