Vil vektlegge erfaringer fra Evenes i valg av ny base for ambulansehelikopteret

foto