Avhengig av arkeologisk befaring for å kunne godkjennes

foto