Mener vedtak er forsøk på sniksammenslåing av skoler

foto
Hvis flertallet i kommunestyret går for det samme som flertallet i formannskapet, kan ny Sortland barneskole bli etablert på dette området sør for Blåbyhallen. Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen