Har avlyst konkurransen om legekontoret: – De er invitert til videre forhandlinger