– Vi kommer bakpå i budsjettdebatten hver gang

foto