Slik vil de løse utfordringene med torskeoppdrett

foto