Vil ikke se e-postene til gammelordføreren likevel