– Etterforskningen var ensidig, og tiltalte opptrådte ikke uaktsomt