Innvilget fritak fra verv - men advarte mot en uheldig presedens