Kontrollutvalget skal se på Samskaps bruk av offentlighetsloven

foto